Innovation & Forskning

Svår muskelsjukdom får behandling

Ett läkemedel som behandlar orsaken till muskeldystrofi är nu på väg att godkännas.